Arıtma tesislerinde sudaki organik maddeleri, koku, tat ve eriyik halde mevcut olan gazları ve bunlarla birlikte renk giderilmesini sağlamak için kullanılırlar. Filtre yatak malzemesi aktif karbondan oluşmaktadır.

  • Aktif Karbon Filtreleri
  • Aktif Karbon Filtreleri
  • Aktif Karbon Filtreleri