Endüstrinin nitelikli su ihtiyacı ancak doğru şekilde şartlandırılan sularla karşılanabilmektedir. Sanayi kuruluşlarının kullandıktan sonra alıcı ortama bıraktıkları atıksular deşarj edilmeden önce bazı işlemlerden geçirilerek arıtılmalıdır. STS Arıtma yenilikçi teknoloji ve üstün mühendislik anlayışı ile endüstriyel alanda iş kalitenizi yükseltmek için size özel etkili çözümler sunmakta ve atıksuların ilgili yönetmeliklerde belirtilen değerleri sağlayarak arıtılmasını sağlayan atıksu arıtma tesisleri tasarlamakta ve gerçekleştirmektedir Endüstriyel atıksu arıtma tesisleri debilerine bağlı olarak betonarme ve paket tesisler olabilmektedir. Fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ileri arıtma yöntemleri endüstriyel atık suların arıtımında kullanılan arıtma teknikleridir.

IS Serisi Su Yumuşatma Sistemleri

Sudaki sertliğe sebep olan kalsiyum ve magnezyum iyonlarının kuvvetli katyonik reçine kullanılarak sudan uzaklaştırılmasını sağlayan sistemlerdir. Sert su özellikle ısıtıcılı cihazlar, sıcak su tesisatları, buhar kazanları gibi yüksek sıcaklıkta su kullanılan ünitelerde kireç taşı oluşturarak hatların tıkanmasına bu sebeple enerji sarfiyatlarına ve ısı transfer kayıplarına yol açmaktadır. Böylece sert suların yol açtığı zarar ve rahatsızlıklar engellenmiş olur. IS Üniteleri tekli ya da tandem olabilir, bu sistemlerde Tam otomatik valf grupları kullanılmaktadır. Sistemler zaman ayarlı veya debi ayarlı olarak kontrol edilebilmektedir.

Özellikler

  • Korozyona dayanıklı FRP (fiber sarımlı) gövde
  • Tuz tankı için koruyucu kapak
  • Programlanabilir otomatik valf
  • Debi veya zaman kontrollü
  • Otomatik geri yıkama zamanı ayarlayıcısı
  • 3-6 bar çalışma basıncı
  • Max. 10 bar test basıncı
  • Max. 40 °C çalışma sıcaklığı
  • Gıda tüzüğüne uygun reçine minerali
  • Elektrik beslemesi 220 V/50 Hz