Son elli yıllık süreçte, hayati bir durum arzeden su, dünyada artan nüfus, gelişen tarım ve sanayileşme ile daha da önemli bir boyut kazanmıştır. 2025 yılından itibaren 3 milyar insanın su kıtlığıyla karşı karşıya kalacağı, bu sayının 2050’de 4 milyara yaklaşacağı tahmin ediliyor. Bu sayı, 2050 yılındaki tahmini dünya nüfusunun yüzde 40’ına denk düşüyor. Küresel ısınmanın yaratacağı iklim değikliği ve kuraklık sonucu bu manzaranın daha da kararması mümkün.

Ancak tabiki de umutsuz olmamak gerekiyor. Su havzaları korunduğu, çevre kirliliğinin önüne geçildiği, su planlaması ve yönetimi iyi yapıldığı takdirde Dünya ve Türkiye sınırlı olan suyunu kendine yetecek bir şekilde kullanabilir.

STS Arıtma, bu doğrultuda evsel ve endüstriyel suların doğaya geri kazandırılmasında çözümler üretmektedir.

Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri

 • Atıksu Arıtma Tesisleri
 • Atıksu Arıtma Tesisleri
 • Atıksu Arıtma Tesisleri
 • Atıksu Arıtma Tesisleri
 • Atıksu Arıtma Tesisleri
 • Atıksu Arıtma Tesisleri
 • Atıksu Arıtma Tesisleri
 • Atıksu Arıtma Tesisleri
 • Atıksu Arıtma Tesisleri
 • Atıksu Arıtma Tesisleri
 • Atıksu Arıtma Tesisleri
 • Atıksu Arıtma Tesisleri

STS Arıtma son olarak yapımını tamamladığı İVRİNDİ Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin işletmeye alma çalışmalarını tamamlamaktadır. Bu tesis, uzun havalandırmalı aktif çamur sistemiyle çalışan, yatay milli havalandırıcı ile havalandırılan biyolojik arıtma sistemidir.

Şu an yapımı tamamlanan tesislerimizde binlerce metreküp atıksu çevreye zarar vermeden alıcı ortamlara deşarj edilmekte veya sulama amaçlı kullanılmaktadır.

Büyük ve küçük ölçekte anahtar teslim tesisler kurduğumuz gibi, bu tip arıtma tesislerinin her türlü mekanik ve elektronik ekipmanlarını da temin etmekteyiz.

Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri

 • Atıksu Arıtma Tesisleri
 • Atıksu Arıtma Tesisleri

Sanayideki üretim sürecinde oluşan atıksulara endüstriyel atıksu adı verilir.

Endüstriyel arıtma tesislerinde; fiziksel, kimyasal veya biyolojik arıtma yöntemleri ayrı ayrı veya birlikte kullanılabilir.

Fiziksel Arıtma Yöntemi herhangi bir kimyasal madde kullanmaksızın veya biyolojik aktivite olmaksızın gerçekleştirilir.

Kimyasal Arıtma Yöntemi ise kirliliğe yol açan maddelerin atıksuya atılan kimyasal maddeler ile reaksiyona girerek bertaraf edilmesi esasına dayanan bir yöntemdir.

İçme Suyu Arıtma Sistemleri

 • İçme Suyu Arıtma Sistemleri
 • İçme Suyu Arıtma Sistemleri
 • İçme Suyu Arıtma Sistemleri
 • İçme Suyu Arıtma Sistemleri
 • İçme Suyu Arıtma Sistemleri
 • İçme Suyu Arıtma Sistemleri
 • İçme Suyu Arıtma Sistemleri