Izgaralar, arıtma tesislerinin ilk yapısını oluştururlar. Atıksuyla beraber tesise gelen ince ve kaba yapıdaki katı maddelerin tutulması için tasarlanan ünitelerdir. Izgara yapılarıyla birlikte tesis yapısında yer alan pompaların ve mekanik ekipmanların korunması da amaçlanmıştır. Mekanik ve Manuel olmak üzere iki farklı çalışma prensibinde beş farklı çeşidi bulunmaktadır.

Manuel Izgara

  • Manüel Izgara
  • Manüel Izgara
  • Manüel Izgara

Arıtma tesisinin giriş yapısında kullanılan ve atıksu içindeki kaba katı maddeleri tutmak için tercih edilen ızgaralardandır.

Manuel ızgara kullanılarak arıtma prosesinin verimini artırmakla beraber, tesisteki pompa ve mekanik ekipmanların zarar görmesi de önlenerek daha verimli çalışmaları sağlanmaktadır.

Evsel ve endüstriyel arıtma tesisleri, terfi merkezlerinde, ince ızgaraların önünde ve by pass kanalında kullanılmaktadır.

Izgara çubukları ve tırmıktan oluşmaktadır.

Çok Tırmıklı Izgara

  • Çok Tırmıklı Izgara
  • Çok Tırmıklı Izgara
  • Çok Tırmıklı Izgara

Arıtma tesisinin giriş yapısında kullanılan ve atıksu içindeki katı maddeleri tutmak için tercih edilen ızgaralardandır.

Çok tırmıklı ızgara kullanılarak, arıtma prosesinin verimini artırmakla beraber, tesisteki pompa ve mekanik ekipmanların zarar görmesi de önlenerek daha verimli çalışmaları sağlanmaktadır.

Izgara yatayla 65-80 derecelik açılarla montajı yapılmaktadır.

İki adet sonsuz olarak birleştirilmiş zincir ve bu zincir çiftinin üzerinde sıralanmış tırmıklardan meydana gelmektedir.

Tırmık miktarı atıksuyun içindeki katı madde miktarına göre değiştirilmektedir.

Evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisleri ve terfi istasyonlarında kullanılmaktadır.

Şasi, temizleme tırmıkları, sonsuz zincir, elektrik panosu ve tahrik grubundan oluşmaktadır.

Sistemin çalışması, su seviyesine ve zamana göre opsiyonel olarak tasarlanmaktadır.

Sistemde zorlamalara karşı torque switch bulunmaktadır.

Grab Tip Izgara

Arıtma tesisinin giriş yapısında kullanılan ve atıksu içindeki katı maddeleri tutmak için tercih edilen ızgaralardandır.

Grap tip ızgara kullanılarak, arıtma prosesinin verimini artırmakla beraber, tesisteki pompa ve mekanik ekipmanların zarar görmesi de önlenerek daha verimli çalışmaları sağlanmaktadır.

Arıtma tesislerinde hem ince hem de kaba ızgara olarak kullanılan ızgara modelidir.

Izgara yatayla 60-80 derecelik açılarla montajı yapılmaktadır.

Evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisleri ve terfi istasyonlarında kullanılmaktadır.

Şasi, temizleme tırmığıı, zincir, elektrik panosu ve tahrik grubundan oluşmaktadır.

Sistemin çalışması, su seviyesine ve zamana göre opsiyonel olarak tasarlanmaktadır.

Sistemde zorlamalara karşı torque switch bulunmaktadır.

Dairesel Tip Izgara

Arıtma tesisinin giriş yapısında kullanılan ve atıksu içindeki katı maddeleri tutmak için tercih edilen ızgaralardandır.

Dairesel tip ızgara kullanılarak, arıtma prosesinin verimini artırmakla beraber, tesisteki pompa ve mekanik ekipmanların zarar görmesi de önlenerek daha verimli çalışmaları sağlanmaktadır.,

Arıtma tesislerinde ince ızgara olarak kullanılan ızgara modelidir.

Dairesel tip ızgaralar atıksu akımlarından katı maddelerin uzaklaştırılmasında kullanılan etkili ekipmanlardır.

Dairesel formda düzenlenen ızgara çubukları, kanal içine konkav kısmı akıma gelecek şekilde yerleştirilirler.

Çubukların kanal tabanına teğetsel olarak yerleştirilmesi atıksu içerisindeki katı maddelerin ızgaraya doğru hareket etmelerini temin etmektedir.

Şasi, konkav ızgara çubukları ve tahrik grubundan oluşmaktadır.

Plastik Konveyörlü Izgara

Arıtma tesisinin giriş yapısında kullanılan ve atıksu içindeki katı maddeleri tutmak için tercih edilen ince ızgaralardandır.

Plastik konveyörlü ızgara kullanılarak, arıtma prosesinin verimini artırmakla beraber, tesisteki pompa ve mekanik ekipmanların zarar görmesi de önlenerek daha verimli çalışmaları sağlanmaktadır.

Arıtma tesislerinde ince ızgara olarak kullanılan ızgara modelidir. Bu tip ızgaralar 1mm ‘ ye kadar ızgaralama yapabilmektedirler.

Evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde kullanılmaktadır.

Şasi, plastik konveyörü ve tahrik grubundan oluşmaktadır.

Sistemin çalışması, su seviyesine ve zamana göre opsiyonel olarak tasarlanmaktadır.

Sistemde zorlamalara karşı torque switch bulunmaktadır.

Döner Elek

  • Döner Elek
  • Döner Elek

Arıtma tesisinin giriş yapısında kullanılan ve askıdaki ve su yüzeyinde bulunan katı maddeleri sudan ayırmak, amaçlı üretilmektedir.

0,25 mm ye kadar olan katı maddeleri tutabilen döner eleklerin katı maddeleri sıvıdan ayırma verimi oldukça yüksektir. Evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde, et entegre tesislerinde mezbahahane, deri, gıda, boya, tekstil, kağıt, şeker v.b. endüstrilerde de kullanılan bir ince ızgaradır.

Şasi, su püskürtme sistemi, tambur, kazıyıcı bıçak ve tahrik ünitesinden oluşmaktadır.

Spiral Kanal Izgara

  • Spiral Kanal Izgara
  • Spiral Kanal Izgara

Arıtma tesisinin giriş yapısında kullanılan ve atıksu içindeki katı maddeleri tutmak için tercih edilen ızgaralardandır.

Spiral kanal ızgarası kullanılarak arıtma prosesinin verimini artırmakla beraber, tesisteki pompa ve mekanik ekipmanların zarar görmesi de önlenerek daha verimli çalışmaları sağlanmaktadır.

Genellikle dar ve derin ızgara kanallarında kullanılan bir ızgara modelidir.

Evsel ve endüstriyel arıtma tesislerinde kullanılmaktadır.

Spiral kanal ızgarası delikli ızgara teli, katı maddeleri taşıyan burgusu, şasisi, ve tahrik grubundan oluşmaktadır.

Izgara kanalının yapısına göre açılı ve dik olarak ta montajı yapılabilmektedir.

Sistemde zorlamalara karşı torque switch bulunmaktadır.