Sıyırıcılar, çökeltme ve çamur yoğunlaştırma ünitelerinde dipte biriken çamuru, yine çöktürme ünitelerinin yüzeyinde biriken köpükleri bir noktada biriktirmek için ve arıtma kısmında yer alan kum ve yağ tutucu havuzlarındaki kum ile yağı ayırmak için kullanılır. Sıyırıcıların iki farklı çeşidi bulunmaktadır.

Dairesel Sıyırıcılar

 • Dairesel Sıyırıcılar
 • Dairesel Sıyırıcılar
 • Dairesel Sıyırıcılar
 • Dairesel Sıyırıcılar
 • Dairesel Sıyırıcılar
 • Dairesel Sıyırıcılar
 • Dairesel Sıyırıcılar
 • Dairesel Sıyırıcılar
 • Dairesel Sıyırıcılar
 • Dairesel Sıyırıcılar

Dairesel sıyırıcılar arıtma tesisinde çökeltme havuzlarında ve çamur yoğunlaştırma havuzunda kullanılmaktadır.

Bu havuzların dibinde biriken çamuru bir noktada toplayabilmek için sıyırıcılar kullanılmaktadır.

Sıyırıcılar kullanılarak havuzların dibinde biriken çamurlar havuzun orta noktasındaki konik bölüme taşınmaktadır. Ayrıca çökeltme havuzlarının yüzeyinde biriken köpüklerde köpük sıyırıcı vasıtası ile sıyrılarak belli bir noktada biriktiriliyor.

Çökeltme havuzunda kullanılan sıyırıcılar kenardan tahrikli sıyırıcılardır. Yoğunlaştırma havuzundaki sıyırıcılar ise sabit köprü üzerine merkezden tahrikle sıyırma işlemini gerçekleştiriyorlar.

Köprü boyları havuzdaki çamurun durumuna göre farklı uzunluklarda dizayn edilebilmektedirler.

Havuz çapının yarısı kadar, havuzu tamamen kaplayacak şekilde ya da havuzun yarıçapından daha büyük olarak dizayn edilebilmektedirler.

Çökeltme havuzu sıyırıcıları, köprü köpük sıyırıcı, çamur sıyırıcı, göbek yapısı ve tahrik grubundan oluşmaktadır.

Yoğunlaştırma havuzu sıyırıcısı ise, göbek yapısı ve tahrik grubu, çamur sıyırıcı ve sıyırıcı kollardan oluşmaktadır.

Doğrusal Sıyırıcılar

 • Doğrusal Sıyırıcılar
 • Doğrusal Sıyırıcılar
 • Doğrusal Sıyırıcılar

Doğrusal sıyırıcılar, genellikle arıtma tesislerinin ön arıtma kısmında kum ve yağ tutucu havuzlarında atıksuyun içinde bulunan kumu ve yağı ayırabilmek için kullanılmaktadır.

Doğrusal sıyırıcılar değişik tiplerde dizayn edilebilmektedirler.

Dipte biriken kumu ve yüzeyde biriken yağı sıyırmak için sıyırıcı bıçaklar kullanılabildiği gibi yağın fazla olmadığı bölgelerde ise yağ sıyırıcıya ihtiyaç duyulmaksızın dipte biriken kumu toplayabilmek için köprüye asılı ve köprü ile birlikte hareket edebilen pompalarda kullanılmaktadır.

Sıyırıcı bıçaklar kullanılarak yağ ve kum havuzun baş tarafındaki toplama çukuruna iletilmektedir.

Atıklar buradan pompa vasıtası ile uzaklaştırılmaktadır.

Enerji beslemesi kablo sarma tamburu veya arabalı olarak dizayn edilebilmektedir.

Doğrusal sıyırıcılar çökeltme havuzlarında da kullanılmaktadır.

Sistemin çalışma amacı dairesel çökeltme havuzlarındaki sıyırıcılarla aynıdır.

Dairesel sıyırıcılarda sıyırıcı köprü genellikle kenardan tahrik ile havuzun çevresini dönerek dipteki çamuru, çamur sıyırıcı vasıtası ile havuzun orta notasına biriktirilip daha sonra uzaklaştırılıyor.

Doğrusal sıyırıcılarda ise sıyırıcı köprü havuzun boyuna doğru ileri ve geri hareket ederek çamuru havuzun baş tarafındaki toplama çukuruna iletmektedir.

Daha sonra çamur ortamdan pompa yada cazibe ile uzaklaştırılmaktadır.