Havalandırıcı ekipmanlar; havalandırma havuzlarına gelen atıksuların homojen şekilde karışmalarını ve bakteri yaşamı için gerekli olan oksijeni sağlamaktadırlar. Aeratörlerin iki farklı çeşidi bulunmaktadır.

Yatay Milli Aeratörler

 • Yatay Milli Aeratörler
 • Yatay Milli Aeratörler
 • Yatay Milli Aeratörler
 • Yatay Milli Aeratörler

Atıksu arıtma tesislerinde, havalandırma havuzunda kullanılan, havuzdaki atıksu hareketini ve havuzdaki bakterilerin yaşamı için gerekli olan oksijeni sağlamak amaçlı tasarlanmış ekipmanlardandır.

Çoğunlukla oksidasyon hendeklerinde kullanılmaktadır.

Ana şaft, bıçaklar ve tahrik ünitesinden oluşmaktadır. Aeratörün bağlantı kaplinlerine su sıçramalarına karşı koruma yapılmaktadır.

Düşey Milli Aeratörler

 • Düşey Milli Aeratörler
 • Düşey Milli Aeratörler
 • Düşey Milli Aeratörler
 • Düşey Milli Aeratörler
 • Düşey Milli Aeratörler
 • Düşey Milli Aeratörler

Atıksu arıtma tesislerinde, havalandırma havuzunda kullanılan, havuzdaki atıksu karışımını ve havuzdaki bakterilerin yaşamı için gerekli olan oksijeni sağlamak amaçlı tasarlanmış ekipmanlardandır.

Düşey milli havalandırıcılar, sistemin oksijen ihtiyacına göre değişik kapasitelerde üretilmektedir.

Düşey milli havalandırıcılar, su seviyesinin sabit olduğu ve su seviyesinin değişken olduğu havuzlar için iki çeşit tasarlanmaktadır. Su seviyesinin sabit olduğu havalandırma havuzlarında sabit köprüler üzerine montajı yapılmaktadır.

Su seviyesi değişken olan havuzlarda ise havalandırıcılar dubalı sistemlerle havuz üzerine montajı yapılmaktadır.

Havalandırıcıların kapasitesi motor gücü ile doğru orantılı olarak artmaktadır.

Havalandırıcıların imalatı 1,1 – 110 kW arasında yapılmaktadır. Mil, kaplin, fan ve tahrik grubundan oluşmaktadır.

Jet Havalandırıcılar

Evsel veya endüstriyel atıksuların arıtılması amacı ile kurulan biyolojik arıtma ünitelerinde arıtımın ihtiyacı olan oksijenli havayı veren ekipman olan jet aeratör, muadili olan fırça aeratör, yüzeysel aeratör veya blower-difüzör sistemlerine nazaran ülkemizde son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (eski Çevre ve Orman Bakanlığı) tip projelerinde havalandırma ekipmanı olarak ekseriyette jet aeratörler tercih edilmektedir. Jet aeratör (aerojet tipi) enerji tüketimi, işletme maliyetinin ve işletme kolaylığı gibi avantajları sayesinde muadili ekipmanlara göre oldukça verimli ekipmanlardır.

Jet Aeratörlerin Avantajları

 • Enerji tüketimi
 • İşletme ve bakım kolaylığı
 • Montaj kolaylığı
 • Yerli üretim seçenekleri
 • Oksijen verimi: 1,5-2,0 kg O2 / kWh