Endüstrinin nitelikli su ihtiyacı ancak doğru şekilde şartlandırılan sularla karşılanabilmektedir. Sanayi kuruluşlarının kullandıktan sonra alıcı ortama bıraktıkları atıksular deşarj edilmeden önce bazı işlemlerden geçirilerek arıtılmalıdır. STS Arıtma yenilikçi teknoloji ve üstün mühendislik anlayışı ile endüstriyel alanda iş kalitenizi yükseltmek için size özel etkili çözümler sunmakta ve atıksuların ilgili yönetmeliklerde belirtilen değerleri sağlayarak arıtılmasını sağlayan atıksu arıtma tesisleri tasarlamakta ve gerçekleştirmektedir Endüstriyel atıksu arıtma tesisleri debilerine bağlı olarak betonarme ve paket tesisler olabilmektedir. Fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ileri arıtma yöntemleri endüstriyel atık suların arıtımında kullanılan arıtma teknikleridir.

Multimedya Filtrasyon Sistemleri

Multimedya Filtrasyon sistemleri proses ve içme suyu arıtımında ön arıtma olarak kullanılmasının yanı sıra atıksu arıtma sistemlerinden elde edilen arıtılmış suyun bulanıklığının giderilmesinde de kullanılır. STS Arıtma tam otomatik multimedya filtrasyon sistemleri endüstriyel ve ticari alanda sudaki kaba tortu, partiküller, askıda katı madde ve bulanıklığa neden olan maddeleri arıtarak suyunuzu kullanılabilir hale getirir.