Çamur susuzlaştırma ünitesinin amacı, çamurun içerdiği su miktarını azaltmaktır. Üniteye çamur %3 katı madde içeriğiyle gelir, ünitenin sonunda %22 katı madde içeriğine ulaşır. Bu işlem sırasında çamura kimyasal madde ilave edilir. Bu madde sayesinde çamurdaki su miktarı azaltılır. Katı madde oranı yükseltilen çamur daha az hacim kaplar ve daha kolay taşınabilir.

Filtre Pres

  • Filtre Pres
  • Filtre Pres
  • Filtre Pres
  • Filtre Pres

Filtre pres yüksek basınçlı pompalar ile beslenen katı-sıvı karışımı çamurun filtre pres plakaları üzerine giydirilmiş filtre bezlerinden süzülmesi ile katı partiküllerin filtre plakaları arasında toplanması ve sıvı fazın ekipman dışına alınması mantığı ile çalışır.

Filtre pres ekipmanında kullanılan bezler filtre edilecek katı-sıvı karışımının fiziko-kimyasal özelliklerine bağlı olarak; polipropilen, pamuk, kesik elyaf veya daha farklı ham maddelerden üretilebilir.

Filtreprese ürün beslemesi yapan yüksek basınçlı pompalar ise hava diyaframlı pompa, monopomp, dişli yağ pompası veya loblu pompalar arasından seçilebilir. Santrifüj mantık ile çalışan pompalar filtre pres sistemlerinde genellikle tercih edilmez.

Muadili olarak kullanılan dekantör ve belt pres ekipmanlarına nazaran filtre press'den alınacak susuzlaştırma oranı daha yüksektir.

Yüksek hidrolik basınç ile sıkıştırılmış plakalar şekilde basınçlı pompalar ile besleme yapılmaktadır.

Plakalar arası hacimde biriken katı maddeler plakaların açılması ile bertaraf edilmektedir.

Kek deşarjı sistem gereksinimi ve müşteri tercihine bağlı olarak manuel veya otomatik olarak tasarlanır.

Sadece arıtma tesislerinde değil, madencilik, yağ süzme, mermer, kimya, silikat, kaplama (çinko-fosfat) banyolarında asit süzme ve gıda gibi birbirinden çok farklı endüstrilerde filtre pres kullanılmaktadır.

Filtre pres, plaka sıkıştırma özelliğine bağlı olarak 3'e ayrılır;

  • Manüel
  • Yarı-otomatik
  • Tam otomatik

Plaka özellikleri ile de üç temel grupta toplanır;

  • Chamber tipi plaka
  • Dolu-boş tip plakalar (frame - plate)
  • Chamber+membran plakalar

Dolu-boş plakalar, genellikle yağ süzme (zeytin yağı, ayçiçek yağı, sanayi yağları vb.), gıda ve petro-kimya sektörlerinde tercih edilmektedir.

Chamber tipi plakalar; maden, mermer arıtma sistemleri, arıtma tesisleri, çinko fosfat kaplama vb. gibi tesislerin filtre pres ünitelerinde kullanılmaktadır.

Filtre pres bezleri (filtre bezi) süzme işleminde önem arz etmektedir. Bu nedenle sektörüne göre bez seçimi doğru şekilde yapılmalıdır. Filtre pres bezlerinin kullanım ömürlerini artırmak için belirli aralıklarla basınçlı su ile yıkanmalıdır.