Arıtma tesislerine gelen atıksuların içinde çeşitli oranlarda kum bulunmaktadır. Kum ayırıcılar kumun aşındırıcı etkisini azaltmak adına tasarlanmaktadır.

Kum aşındırıcı bir özelliğe sahip olduğundan, arıtma tesisindeki pompalara ve mekanik ekipmanlara zarar vermemesi için arıtma tesisinin giriş yapısında atıksudan ayrılması gerekmektedir. Bunun için arıtma tesisinin giriş yapısında kum tutucu ünitesi ve kum ayırıcı ekipman yapılmaktadır. Kum tutucu ünitesinde gravite ile çökelen kumlar pompa vasıtası ile kum ayırıcıya iletilir ve kum tamamen sudan ayrılmış olur. Kum ayırıcılar şasi, burgu, aşınma plakası ve tahrik grubundan oluşmaktadır.

Kum ayırıcının konik kısmında biriken kum burgu vasıtası ile çekilerek sudan ayrılarak ortamdan uzaklaştırılmış olur.

Helezonlu Kum Ayırıcı

  • Helezonlu Kum Ayırıcı

Kum tutucudan alınan kumlar halen büyük miktarda su içeriğine sahiptir, bu sebeple de susuzlaştırılmaları istenir. STS kum ayırıcıları kum – su karışımlarını, şaftsız burgu mekanizması ile yüksek verimle ayırmakta ve daha kuru kum elde edilmesini sağlayarak depolama hacmi küçülmesini ve nakliye masraflarının azaltılmasını temin etmektedir.

Yıkamalı Kum Ayırıcı

  • Yıkamalı Kum Ayırıcı

Eğer uzun süre depo edilecek ise, kum tutuculardan alınan kumlar, yüksek organik madde içerikleri sebebi ile koku problemi yaratabilirler. Bu sebeple, kum tutuculardan alınan kum – su karışımı yıkamalı kum tutucularda hem yıkanarak organik içerikleri azaltılır hem de suyunda ayrılmak suretiyle daha kuru kum elde edilerek depolama hacmi küçültülür. Yıkamalı kum ayırıcı, karıştırıcı, burgulu kum ayırıcı, su püskürtme sistemi ve diğer aksesuarları ile birlikte temin edilmektedir.