Atıksularda bulunan yağlar tesisin verimli çalışmasını önemli ölçüde etkilemektedirler. Bu nedenle atıksu tesislerinin giriş kısmında yağ tutucu ünitesi ve yağ ayırıcı ekipmanlar kullanılır.