Polielektrolit hazırlama ünitesi kimyasal arıtma tesislerinde, atıksu arıtma tesislerinde ve filtrasyon sistemlerinde yumaklaşmaya yardımcı olmak için kullanılır. Ayrıca çamur susuzlaştırmada; kimyasal veya fazla biyolojik çamuru uzaklaştırmak amacıyla da kullanılmaktadır.

  • Polielektrolit Hazırlama Ünitesi
  • Polielektrolit Hazırlama Ünitesi
  • Polielektrolit Hazırlama Ünitesi