Endüstrinin nitelikli su ihtiyacı ancak doğru şekilde şartlandırılan sularla karşılanabilmektedir. Sanayi kuruluşlarının kullandıktan sonra alıcı ortama bıraktıkları atıksular deşarj edilmeden önce bazı işlemlerden geçirilerek arıtılmalıdır. STS Arıtma yenilikçi teknoloji ve üstün mühendislik anlayışı ile endüstriyel alanda iş kalitenizi yükseltmek için size özel etkili çözümler sunmakta ve atıksuların ilgili yönetmeliklerde belirtilen değerleri sağlayarak arıtılmasını sağlayan atıksu arıtma tesisleri tasarlamakta ve gerçekleştirmektedir Endüstriyel atıksu arıtma tesisleri debilerine bağlı olarak betonarme ve paket tesisler olabilmektedir. Fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ileri arıtma yöntemleri endüstriyel atık suların arıtımında kullanılan arıtma teknikleridir.

DAF Sistemleri

  • DAF Sistemleri
  • DAF Sistemleri
  • DAF Sistemleri

Gelişen sanayi ve birlikte sanayi kaynaklı atıksu kirliği de paralel bir gelişme göstermiştir. Sanayide yaygın olarak tercih edilen kimyasal paket arıtma üniteleri her prosese uygun şekilde deşarj standartlarına uygunluğu sağlamak ya da proseslerde tekrar kullanmak amacıyla tasarlanabilmektedir. Endüstriyel paket arıtma tesislerinin kullanıldığı bazı sektörler şu şekildedir:

  • Mezbahalar
  • Süt üretim tesisleri
  • Tekstil üretim tesisleri
  • İlaç sanayi
  • Petrol istasyonları